Біляївська сільська територіальна громада
Лозівського району Харківської області

Організація харчування дітей у закладах загальної середньої та дошкільної освіти

Дата: 17.03.2021 16:52
Кількість переглядів: 1101

ПЕРЕЛІК

нормативно-правових документів для організації харчування в закладах дошкільної та загальної середньої освіти

 

Закон України «Про освіту» Стаття 56.

 

Закон України «Про дошкільну освіту» Стаття 35.

 

Закон України «Про повну загальну середню освіту» Стаття 20, 21, 38.

 

Закон України «Про охорону дитинства» Стаття 5.

 

Закон України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів».

 

Закон України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» ст. 20, 21, 26, 27.

 

Закон України «Про захист населення від інфекційних хвороб» ст. 11, 12, 21.

 

Постанова Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 № 1591 «Про затвердження норм харчування у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку» (зі змінами).

 

Постанова Кабінету Міністрів України від 02.02.2011 № 116 «Про затвердження Порядку надання послуг з харчування дітей у дошкільних, учнів у загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах, операції з надання яких звільняються від обкладення податком на додану вартість» (зі змінами).

 

Постанова Кабінету Міністрів України від 26.08.2002 № 1243 «Про невідкладні питання діяльності дошкільних та інтернат них навчальних закладів» (зі змінами).

 

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 05.08.2020 № 1008-р «Про затвердження плану заходів з реформування системи шкільного харчування».

 

Протокол наради під головуванням Прем’єр-міністра України Шмигаля Д.А. та за участю дружини Президента України Зеленської О.В. з питань реформування системи шкільного харчування (пункти 2, 8, 11).

 

Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 25.09.2020 № 2205, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 10 листопада 2020 р. за № 1111/35394 «Про затвердження Санітарного регламенту для закладів загальної середньої освіти».

 

Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 24.03.2016 № 234, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 14 квітня 2016 р. за № 563/28693 «Про затвердження Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів».

Наказ Міністерства охорони здоров’я України та Міністерства освіти і науки України від 01.06.2005 № 242/329, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 15 червня 2005 р. за № 661/1094 «Про затвердження Порядку організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах».

 

Наказ Міністерства освіти і науки України від 21.11.2002 № 667, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 6 грудня 2002 р. за № 953/7241«Про затвердження Порядку встановлення плати для батьків за перебування дітей у державних і комунальних дошкільних та інтернатних навчальних закладах».

 

Наказ Міністерства охорони здоров’я України та Міністерства освіти і науки України від 17.04.2006 № 298/227, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 5 травня 2006 р. за № 523/12397 «Про затвердження Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах».

 

Регіональний план щодо створення належних умов для безпечного харчування у закладах освіти області на 2021 рік, затверджений від 24.12.2020 року.

 

РЕКОМЕНДАЦІЇ

щодо організації харчування дітей у закладах загальної середньої та дошкільної освіти

 

Організація харчування дітей у закладах загальної середньої та дошкільної освіти здійснюється відповідно до нормативно-правових документів України і рішень місцевих органів самоврядування, наказів місцевого органу управління освіти щодо організації харчування дітей (учнів).

Щорічно керівник закладу загальної середньої освіти видає накази:

- «Про організацію харчування учнів 1-11 класів у 201_- 201_навчальному році» (вересень, січень – у разі змін);

- «Про надання безкоштовного харчування учням 1-4 класів та учням пільгового контингенту» (вересень, січень – обов’язково, далі - по мірі надання батьками або іншими законними представниками дитини, необхідних документів). При зарахуванні або відрахуванні учнів протягом навчального року вносяться зміни до відповідного наказу;

- «Про затвердження списку дітей, які мають особливі дієтичні потреби харчування» (на підставі списків медичних працівників). Особливі дієтичні потреби учнів закладів освіти підтверджуються медичною довідкою, що видана сімейним лікарем чи педіатром, де зазначено особливі дієтичні потреби учня із встановленням відповідного діагнозу.

- «Про зарахування учнів до груп подовженого дня» (вересень, за наявності таких груп).

Вартість харчування дітей пільгових категорій у закладах загальної середньої освіти встановлюється відповідного до рішень органів місцевого самоврядування.

У разі відмови від харчування батьки або інші законні представники дитини, повинні звернутися до директора школи із заявою про відмову від харчування.

Облік і звітність за використання коштів, що виділяються на безоплатне харчування, здійснюється відповідно до чинного законодавства.

Облік дітей, охоплених безоплатним харчуванням, та харчуванням за батьківські кошти здійснюється згідно з наказом по школі про організацію харчування.

Керівником закладу загальної середньої освіти в плані роботи на рік наводиться ґрунтовний аналіз роботи за минулий навчальний рік із даного питання та планується робота з організації та контролю за харчуванням, з обов’язковим зазначенням термінів контролю та відповідальних на наступний навчальний рік (бажано розробити окремий розділ річного плану з питань організації харчування учнів з обов’язковою наявністю відміток про його виконання).

Наприкінці навчального року видається наказ по закладу «Про підсумки роботи щодо організації харчування учнів у 200_ – 200__ н.р.».

Питання про стан роботи щодо організації харчування в школі заслуховується в кінці кожного семестру на нараді при директорові (у протоколах засідань повинні бути зазначені конкретно поставлені завдання щодо організації харчування учнів, чітко визначені відповідальні та терміни виконання заходів. Повинна бути організація контролю за виконанням прийнятих рішень).

Завідувач виробництвом та особа відповідальна за організацію харчування учнів звітують на педагогічній раді про стан організації харчування учнів школи та заходи щодо його поліпшення (відповідно до плану роботи на рік / один раз на рік обов’язково).

Керівник закладу забезпечує проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи (зокрема з педагогами, батьками учнів, вихованців, а також з персоналом шкільних їдалень, постачальниками послуг з організації харчування) щодо сучасних підходів до організації шкільного харчування, формування культури здорового харчування, впровадження у заклади нових стандартів харчування.

Необхідно налагодити взаємодію з Держпродспоживслужбою щодо навчання персоналу, який задіяний в організації харчування в закладі освіти, щодо безумовного дотримання вимог законодавства про безпечність та окремі показники якості харчових продуктів, заснованих на принципах системи аналізу небезпечних факторів та контролю у критичних точках (НАССР).

Заклади організовують діловодство відповідно до інструкції, яка розробляється на основі Інструкції з діловодства у закладах загальної середньої освіти (наказ Міністерства освіти і науки України від 25.06.2018 № 676, зареєстрований в міністерстві юстиції України 11 вересня 2018 за № 1028/32480) та затверджена керівником закладу.


 
Витяг з Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах №298/227 (перелік необхідних документів):
 • Журнал бракеражу готової продукції.
 • Журнал обліку виконання норм харчування.
 • Журнал бракеражу сирої продукції.
 • Журнал здоров'я працівників харчоблоку.
 • Журнал антропометрії.
 • Книга складського обліку продуктів харчування.
 • Зошит обліку відходів.
 • Перелік постачальників харчових продуктів.
 • Примірне двотижневе меню.
 • Меню-розкладка.
 • Меню денне.
 • Картотека страв.
 • Графік видачі їжі.
 • Графіки і маршрути постачання.
 • Супровідні документи на харчові продукти (товарно-транспортні накладні).
 • Супровідний лист до добової проби з зазначенням дати та часу відбирання.
 • Акт видачі додаткових продуктів (якщо прийшло на 4 і більше дітей від кількості дітей, на яких було розраховано меню).

 

Акти комісії з бракеражу:

 • Акт бракеражу при встановленні недоброякісності будь-якого продукту.
 • Акт бракеражу на продукти з великим (понад стандартний) відсотком відходів.
 • Акт у разі псування продуктів у коморі або на складі дошкільного навчального закладу.

 

Заявка на продукти:

 • Акт приймання продуктів харчування та продовольчої сировини (у разі припинення приймання продуктів при виявленні нестачі або надлишку одного з видів продуктів).
 • Претензійний лист (при невиконанні заявки на продукти харчування та продовольчу сировину або при надходженні продуктів низької якості), який разом з актом бракеражу надсилається до постачальника та в копії - до управління освіти і науки місцевої державної адміністрації, територіального органу Державної санітарно-епідеміологічної служби.

 

Уся документація з організації харчування повинна бути пронумерована, прошнурована, завірена підписом керівника і печаткою закладу та зберігатися 1 рік. Книга складського обліку продуктів харчування та журнал обліку відходів продуктів харчування зберігаються 2 роки.

Контроль і державний нагляд за якістю харчування у закладах дошкільної освіти незалежно від підпорядкування, типів і форми власності покладаються на засновників цих закладів, відповідні органи управління охорони здоров'я та відповідні органи управління освітою.


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Створення нового проекту

Ви можете вказати варіанти відповідей для голосування, якщо це потрібно.

Додати файл
Додати файл
Додати файл
Додати файл
Увага! З метою недопущення маніпуляцій суспільною думкою редагування ТА ВИДАЛЕННЯ даного проекту після його збереження буде не можливим! Уважно ще раз перевірте текст на предмет помилок та змісту.

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Авторизація

УВАГА!

Шановні користувачі нашого сайту. В процесі авторизації будуть використані і опубліковані Ваші:

Прізвище, ім'я та по батькові, а також регіон прописки.

Решта персональних даних не будуть зберігатися і не можуть бути використані без Вашого відома.

Погоджуюсь на передачу персональних даних